ارتباط با چیله

کارشناسان فروش دفتر مرکزی :

آقای زارعی

شماره تماس دفتر مرکزی :

۰۲۱۸۸۳۳۳۳۸۱

۰۲۱۸۸۳۳۳۳۸۲

شعبه دو – آقای مهدوی:

۰۲۱۵۵۲۴۲۹۶۴

شعبه سه :

۰۹۰۳۱۱۱۲۲۹۷

۰۹۰۲۱۷۷۰۰۹۵

فروشگاه مرکزی :

استان تهران، شهر تهران، میدان گلها، کاج جنوبی نبش کوچه نهم

شعبه دوم:

شهرک صنعتی چهاردانگه، روبروی خیابان آلومینیوم کاران ۳، خیابان کشاورز، پلاک ۹۶

شعبه سوم:

شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان زارع سه راه محتشم مبلمان اداری چیله

کارخانه :

جاده خاوران، فرون آباد اول، خیابان محسن سیری، کوچه آبان، پلاک ۷